ประเภทงาน
ประเภทธุรกิจ
สถานที่ปฏิบัติงาน
วันที่ลงประกาศ
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
สาขาวิชา
การศึกษา ที่อยู่
ประสบการณ์ เพศ
เงินเดือน
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
RESUME
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : บรรณารักษ์, ครู -อาจารย์, ธุรการ 23 ก.ย. 2562
  จังหวัด :  กาฬสินธุ์ เงินเดือน : 25,000  
  ปริญญาโท สารสนเทศศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  ปริญญาตรี
  บรรณารักษศาสตร์
  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
  2020 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่อาวุโส, ,