ประเภทงาน
ประเภทธุรกิจ
สถานที่ปฏิบัติงาน
วันที่ลงประกาศ
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
สาขาวิชา
การศึกษา ที่อยู่
ประสบการณ์ เพศ
เงินเดือน
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
RESUME
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : นักวิชาการสาธารณสุข, เจ้าพนักงานสาธารณสุข, ผู้ช่วยพยาบาล 22 ก.ค. 2560
  จังหวัด :  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เงินเดือน : 13  
  มัธยมศึกษาปีที่6 วิทย์-คณิต โรงเรียนทรายทองวิทยา
  ปริญญาตรี
  สาธารณสุขชุมชน
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
  2020 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  , ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : วิศวกร 29 มิ.ย. 2560
  จังหวัด :  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เงินเดือน : 15,000  
  ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสกลนคร
  25 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักศึกษาฝึกงาน
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : ช่างสำรวจ, Surveyor 18 พ.ค. 2559
  จังหวัด :  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เงินเดือน : 16,000  
  ปวส ช่างสำรวจ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
  ปวช
  ช่างสำรวจ
  วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
  3 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  Surveyor,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : ช่างไฟฟ้่า, ช่างเทคนิค, ช่างซ่อมบำรุง 17 เม.ย. 2559
  จังหวัด :  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เงินเดือน : 15,000  
  ปวช อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม
  ปวส
  อิเล็กทรอนิกส์
  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
  27 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  , ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : งานที่เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษ/ไทย, พิสูจน์อักษร, ไม่เน้นการพบปะผู้คนมากจนเกินไป (เช่น ฝ่ายขาย) 24 ต.ค. 2558
  จังหวัด :  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เงินเดือน : 16,000  
  ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  28 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  , ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด, ธุรการ, ให้คำปรึกษาบริการลูกค้า 18 ต.ค. 2558
  จังหวัด :  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เงินเดือน : 15,000  
  ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
  ปวส.
  คอมพิวเตอร์รกิจ
  วิทยาลัยเทคนิคเขาวง
  2020 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานขาย, ครูหอพัก, ผู้ช่วยผู้จัดการ
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : งานด้านวิทยาศาสตร์, QA/QC 24 เม.ย. 2558
  จังหวัด :  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เงินเดือน : 18,000  
  ปริญญาตรี ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  28 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  Assistance To CEO,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : เจ้าหน้าที่เขียนแบบ ออกแบบ, เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต 28 ส.ค. 2557
  จังหวัด :  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เงินเดือน : 18,000  
  ปริญญญาตรี เทคโนโลยีอุตสาหการ มทร.อีสาน วข.กาฬสินธุ์
  ประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง
  ช่างกลโรงงาน
  มทร.อีสาน วข.กาฬสินธุ์
  5 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต(เขียนแบบ), เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต(เขียนแบบ)
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : เจ้าหน้าที่เขียนแบบ 17 ม.ค. 2557
  จังหวัด :  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เงินเดือน : 21,000  
  ปวส. ช่างโยธา วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
  ปวช.
  ช่างโยธา
  วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
  32 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่เขียนแบบ
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : Process Engineer, Maintenance Engineer 17 พ.ค. 2556
  จังหวัด :  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เงินเดือน : 12,000  
  ปริญาตรี วิศวกรรมศายานยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  6 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : Human Resources, บริการลูกค้า 11 เม.ย. 2556
  จังหวัด :  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เงินเดือน : 11,000  
  ปริญญาตรี การบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยบูรพา
  มัธยมศึกษาปีที่ 6
  อังกฤษ-คณิตศาสตร์
  โรงเรียนสุรนารีวิทยา
  29 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : ธุรการ, จัดซื้อ, คีย์ข้อมูล 27 มี.ค. 2556
  จังหวัด :  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เงินเดือน : 12,000  
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
  การขาย
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
  28 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  ธุรการการเงิน, ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : Engineer, technician 14 มี.ค. 2556
  จังหวัด :  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เงินเดือน : 13,000  
  ปริญญาตรี เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์กำลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  ปวส
  อิเล็กทรอนิกส์
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(อีสาน)
  33 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  ช่างเทคนิค, ช่างเทคนิค
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : ฝ่ายธุรการ, ฝ่ายบุคคล, ฝ่ายบริการ 28 ก.พ. 2556
  จังหวัด :  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เงินเดือน : 12,000  
  ปริญญาตรี บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  ปวช.
  เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
  วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
  29 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  , ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : วิศวกรซ่อมบำรุง, วิศวกรไฟฟ้า, วิศวกรฝ่ายผลิต 4 พ.ย. 2555
  จังหวัด :  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เงินเดือน : 15,000  
  ปริญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
  อนุปริญา
  ช่างไฟฟ้ากำลัง(ระบบเครืองมือวัดอุตสาหกรรม)
  วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์
  41 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  ช่างเทคนิค(ไฟฟ้าเเละย่านยนต์), ช่างเทคนิค(ซ่อมบำรุง),
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : ช่างเทคนิค 29 ม.ค. 2563
  จังหวัด :  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เงินเดือน : 12,000  
  ปวส. เครื่องกล วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม
  ปวช.
  เครื่องกล
  วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม
  24 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  ช่างบริการ
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : อาจารย์, เจ้าหน้าที่ 18 ก.ย. 2559
  จังหวัด :  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เงินเดือน : 25  
  ปริญญาโท การสอนสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  ปริญญาตรี
  การจัดการทั่วไป
  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย์อลงกรณ์
  48 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  ครูอัตราจ้าง, ครูผู้สอน
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : Engineer 28 มิ.ย. 2559
  จังหวัด :  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เงินเดือน : 21,000  
  ม.6 วิทย์ฯ-คณิต รร.นาคำราษฎร์รังสรรค์
  ป.ตรี
  ไฟฟ้า
  ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วข.สกลนคร
  27 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  Engineer
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : วิศวกรงานระบบสนาม, วิศวกรงานระบบตึกสูงพื้นราบ 20 มิ.ย. 2559
  จังหวัด :  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เงินเดือน : 26,500  
  ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
  ปวส.
  เครื่องกลไฟฟ้า
  วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
  31 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกรระบบ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการห้องแล็ป, หน่วยงานรัฐ, ฝ่ายผลิต 14 มิ.ย. 2559
  จังหวัด :  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เงินเดือน : 14,000  
  ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
  ม. 6
  วิทย์-คณิต
  โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม
  25 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  , ,