ประเภทงาน
ประเภทธุรกิจ
สถานที่ปฏิบัติงาน
วันที่ลงประกาศ
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
สาขาวิชา
การศึกษา ที่อยู่
ประสบการณ์ เพศ
เงินเดือน
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
RESUME
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : โปรเเกรมเมอร์, programmer, วิศวกร 5 ก.พ. 2560
  จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน : 35,000  
  ปริญญาเอก วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  ปริญญาโท
  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  37 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  , ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : Electrical Egineer, Sale Engineer 6 มิ.ย. 2555
  จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน : 15  
  ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
  มัธยมศึกษาตอนปลาย
  วิทย์-คณิต
  โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
  32 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : Customer service, พนักงานโครงการจัดกิจกรรมทางการตลาด, Call center service 6 ก.พ. 2558
  จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน : 15,000  
  ปริญญาตรี ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  มัธยมศึกษาตอนปลาย
  วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
  โรงเรียนนครขอนแก่น
  28 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  , ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : พนักงานธุรการ, เจ้าหน้าที่พัฒนาบุคคลากร 18 ธ.ค. 2557
  จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน : 1,100  
  อุดมศึกษา รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  28 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : เจ้าที่การตลาด, เจ้าหน้าที่รับประกัน, เจ้าหน้าที่รับแจ้งอุบัติเหตุ 25 ส.ค. 2557
  จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน : 12  
  ปริญญาตรี บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  ม.6
  อังกฤษ-ไทย-สังคม
  โรงเรียนกัลยาณวัตร
  2021 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  ที่ปรึกษาการขาย, ที่ปรึกษาการขาย, ทีปรึกษาการขาย
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : วิศวกร,QC,Production Eng,Proces Eng 17 มิ.ย. 2557
  จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน : 19,000  
  ปริญญาตรี วิศวกรรมพลาสติก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี
  36 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  composit Eng,Proces Eng,QA
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : การบริหาร, วิศวกร, การตลาด 20 พ.ย. 2556
  จังหวัด :  ขอนแก่น เงินเดือน : 20,000  
  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  ปริญญตรี
  อุตสาหการ
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  33 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  , ,