ประเภทงาน
ประเภทธุรกิจ
สถานที่ปฏิบัติงาน
วันที่ลงประกาศ
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
สาขาวิชา
การศึกษา ที่อยู่
ประสบการณ์ เพศ
เงินเดือน
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
RESUME
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : ช่างเทคนิค, ช่างเทคนิคการผลิต, ช่างซ่อมบำรุง 28 ต.ค. 2557
  จังหวัด :  นครพนม เงินเดือน : 10,000  
  ปริญาตรี อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนานคม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
  ปวส.
  อิเล็กทรอนิกส์
  วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
  29 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  ช่างติดตั้งซ่อมบำรุง, ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : HR, Supervisor, Translator 13 มิ.ย. 2557
  จังหวัด :  นครพนม เงินเดือน : 0  
  ปริญญาตรี ภาษาฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  มัธยมศึกษาตอนปลาย
  ศิลป์ภาษา
  โรงเรียนมารีย์วิทยา
  28 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักแปล, ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : เจ้าหน้าที่บุคคล 30 ม.ค. 2557
  จังหวัด :  นครพนม เงินเดือน : 15,600  
  มัธยมศึกษาตอนปลาย ศิลป์-ภาษา โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
  ปฐมวัย
  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
  35 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าฝ่ายบุคคลประจำโรงงาน
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์, ประสานงานทั่วไป, จัดซื้อ 13 ต.ค. 2555
  จังหวัด :  นครพนม เงินเดือน : 10,000  
  ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
  ม.6
  โรงเรียนผดุงนารีมหาสารคาม
  31 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  operator, ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : เจ้าหน้าที่ธุรการ, เจ้าหน้าที่ประสานงานลูกค้า, เจ้าหน้าที่การตลาด 19 ก.ย. 2555
  จังหวัด :  นครพนม เงินเดือน : 12,000  
  ปริญญาตรี การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
  32 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ DCO, ธรุการขาย,