ประเภทงาน
ประเภทธุรกิจ
สถานที่ปฏิบัติงาน
วันที่ลงประกาศ
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
สาขาวิชา
การศึกษา ที่อยู่
ประสบการณ์ เพศ
เงินเดือน
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
RESUME
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : Maintenance Technician 15 ก.พ. 2559
  จังหวัด :  นครราชสีมา เงินเดือน : 0  
  มัธยมศึกษาตอนต้น สามัญ มัธยมประดู่วัฒนา
  มัธยมศึกษาตอนปลาย
  วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
  มัธยมประดู่วัฒนา
  26 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  เด็กฝึกงาน
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : เจ้าหน้าที่บุคคล, ธุรการ, เจ้าหน้าที่ตำแหน่งอื่นๆ 29 ม.ค. 2559
  จังหวัด :  นครราชสีมา เงินเดือน : 10,000  
  ปริญญาตรี สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  มัธยมศึกษาตอนปลาย
  วิทย์-คณิต
  รร.บุญวัฒนา
  35 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่บุคคล, บุคคล-ธุรการ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : เจ้าหน้าที่ธุรการ, จัดซื้อ, พนักงานทั่วไป 8 ต.ค. 2558
  จังหวัด :  นครราชสีมา เงินเดือน : 0  
  ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
  ปวส.
  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
  29 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  , ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : Process, Product Engineer, Production Technician 3 ก.ย. 2558
  จังหวัด :  นครราชสีมา เงินเดือน : 15,000  
  ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
  ปวส.
  งานยานยนต์
  วิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทย-เยอรมัน สระบุรี
  29 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : NE, QC, ช่างซ่อมทั่วไป 21 ส.ค. 2558
  จังหวัด :  นครราชสีมา เงินเดือน : 10,000  
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
  ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
  วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ
  -516 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  NE, ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : Mechinecal Engineer,QA Engineer, Design Engineer, Process, Product Engineer 2 ส.ค. 2558
  จังหวัด :  นครราชสีมา เงินเดือน : 20,000  
  ปริญญาตรี เทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
  ประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
  ช่างยนต์
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
  27 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  , ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : คลังสินค้า, ฝ่ายผลิต, ช่าง 3 ก.ค. 2558
  จังหวัด :  นครราชสีมา เงินเดือน : 10,000  
  ปวช ช่างยนต์ เทคโนโลยีปทุมธานี
  42 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  receiving, จัดซื้อและสโตร์,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลสายผลิต, -, - 27 มิ.ย. 2558
  จังหวัด :  นครราชสีมา เงินเดือน : 9  
  มัธยมศึกษา สายสามัญ ร.ร.บ้านนาทม
  ปวช.
  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง
  30 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  PC, -, -
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลฝ่ายการผลิต, -, - 27 มิ.ย. 2558
  จังหวัด :  นครราชสีมา เงินเดือน : 9  
  มัธยมศึกษา สายสามัญ รร.บ้านนาทม
  ปวช.
  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง
  30 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  PC, -, -
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : ฝ่ายบริหารงานบุคคล, นโยบายและแผน, เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 20 มิ.ย. 2558
  จังหวัด :  นครราชสีมา เงินเดือน : 15,000  
  ปริญญาตรี รัฐประสาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  มัธยมศึกษา
  อังกฤษ-คณิตศาสตร์
  โรงเรียนสุรนารีวิทยา
  27 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  -, -, -
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : เจ้าหน้าที่บัญชี 16 มิ.ย. 2558
  จังหวัด :  นครราชสีมา เงินเดือน : 15  
  ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
  26 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ : 
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ) 4 มิ.ย. 2558
  จังหวัด :  นครราชสีมา เงินเดือน : 17,000  
  ปริญญาตรี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  มัธยมศึกษาตอนปลาย
  วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
  โรงเรียนห้วยลึกผดุงวิทยา
  27 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานเสิร์ฟ
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : วิศวกร, QA, QC 29 พ.ค. 2558
  จังหวัด :  นครราชสีมา เงินเดือน : 15,000  
  ปริญญาตรี เครื่องจักรกลเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
  27 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  , ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : งานประจำ 7 พ.ค. 2558
  จังหวัด :  นครราชสีมา เงินเดือน : 10,000  
  ปวส เทคนิคโลหะ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
  2020 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ : 
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : บัญชี การเงิน, ธุรการ, จัดซื้อ 4 พ.ค. 2558
  จังหวัด :  นครราชสีมา เงินเดือน : 12,000  
  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ โปรแกรมการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
  ปวส.
  การบัญชี
  วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน
  29 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  Operetor, พนักงานฝ่ายขายลูกค้ารายใหญ่,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : ธุรการ 8 เม.ย. 2558
  จังหวัด :  นครราชสีมา เงินเดือน : 15,000  
  ปริญญาตรี การจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
  ปวส.
  การบัญชี
  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
  29 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  ธุรการ
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : ฝ่ายธุรการ, ฝ่ายบริหาร, ฝ่ายการเงิน 2 เม.ย. 2558
  จังหวัด :  นครราชสีมา เงินเดือน : 14  
  อนุปริญญา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
  มัธยมศึกษา
  วิทย์-คณิต
  มัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ
  -517 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  , ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : Maintenance Technician 13 ม.ค. 2558
  จังหวัด :  นครราชสีมา เงินเดือน : 12,000  
  ปริญญาตรี อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
  อนุปริญญา
  อิเล็กทรอนิกส์
  วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์
  27 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ : 
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : จัดซื้อ, วางแผนการผลิต, ควบคุมคุณภาพ 3 ต.ค. 2557
  จังหวัด :  นครราชสีมา เงินเดือน : 15,000  
  ปริญญาตรี การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  มัธยมศึกษาตอนปลาย
  วิทย์-คณิต
  โรงเรียนกุดจิกวิทยา
  28 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  ฝึกงาน, ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : วิศวกร, ช่างเทคนิก 26 ส.ค. 2557
  จังหวัด :  นครราชสีมา เงินเดือน : 15,000  
  ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
  ปวช
  ช่างอิเล็กทรอนิกส์
  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ขอนแก่น)
  28 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  ,