ประเภทงาน
ประเภทธุรกิจ
สถานที่ปฏิบัติงาน
วันที่ลงประกาศ
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
สาขาวิชา
การศึกษา ที่อยู่
ประสบการณ์ เพศ
เงินเดือน
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
RESUME
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : โฟณ์แมน 23 ก.พ. 2558
  จังหวัด :  มหาสารคาม เงินเดือน : 12,000  
  ปวส โยธา วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
  ปวช
  ก่อสร้าง
  วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
  25 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ : 
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : พนักงานบัญชี, พนักงานการเงิน, พนักงานธุรการ 25 มิ.ย. 2557
  จังหวัด :  มหาสารคาม เงินเดือน : 15,000  
  ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
  29 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  , ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : ดูแลระบบเครือข่าย, Network, เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 4 มี.ค. 2557
  จังหวัด :  มหาสารคาม เงินเดือน : 15  
  ปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
  27 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  , ,