ประเภทงาน
ประเภทธุรกิจ
สถานที่ปฏิบัติงาน
วันที่ลงประกาศ
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
สาขาวิชา
การศึกษา ที่อยู่
ประสบการณ์ เพศ
เงินเดือน
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
RESUME
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : เจ่าหน้าที่บันทึกข้อมูลการผลิต, Qc, เจ้าหน้าที่ธุรการ 13 ม.ค. 2557
  จังหวัด :  สุรินทร์ เงินเดือน : 12,000  
  ป.ตรี ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
  ปวส.
  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุร้ินทร์
  33 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่่วนตำบลจีกแดก, ธุรการโกดัง, ผู้ช่่วยออกแบบ