ประเภทงาน
ประเภทธุรกิจ
สถานที่ปฏิบัติงาน
วันที่ลงประกาศ
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
สาขาวิชา
การศึกษา ที่อยู่
ประสบการณ์ เพศ
เงินเดือน
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
RESUME
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : อาจารย์, นักวิจัย/ผู้ช่วยนักวิจัย 14 ก.ย. 2558
  จังหวัด :  อุบลราชธานี เงินเดือน : 25,000  
  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  ปริญญาตรี
  การตลาด
  มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
  35 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  ูผู้ช่วยที่ปรึกษาเทคโนโลยี, จพ.ธุรการ
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล, เจ้าหน้าที่ควบคุม, เจ้าหน้าที่ธุระการ 2 ส.ค. 2559
  จังหวัด :  อุบลราชธานี เงินเดือน : 15,000  
  ปริญญาตรี การปกครอง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  มัญยมตอนปลาย
  วิทย์-คณิต
  ราชประชานุเคราะห์32
  26 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่อำนวยการบริการลูกค้า, ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : พนักงานราชการหน่วยงานของรัฐ, พนักงานธนาคาร, พนักงานการเงิน 23 พ.ค. 2555
  จังหวัด :  อุบลราชธานี เงินเดือน : 15,000  
  ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  31 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน, ,