ประเภทงาน
ประเภทธุรกิจ
สถานที่ปฏิบัติงาน
วันที่ลงประกาศ
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
สาขาวิชา
การศึกษา ที่อยู่
ประสบการณ์ เพศ
เงินเดือน
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
RESUME
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : Electrical Engineer 6 ต.ค. 2562
  จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน : 20,000  
  ป.ตรี Electrical Engineer KMITL
  25 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  Engineer
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : บรรณารักษ์, นักสารสนเทศ 2 ต.ค. 2562
  จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน : 18  
  ปริญญาตรี สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ มหาวิทยาลัยสิลปากร
  มัธยมศึกษา
  วิทย์-คณิต
  โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
  23 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : เจ้าหน้าที่ผลิต, QA 29 ส.ค. 2562
  จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน : 20,000  
  ปริญญาตรี วิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
  มัธยมศึกษาตอลปลาย
  ศิลป์ คำนวณ
  เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
  27 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  Quality Assurance, เจ้าหน้าที่ผลิต
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : อาจารย์วิชาภาษาอังกฤษ 18 ม.ค. 2562
  จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน : 27,000  
  ปริญญาโท (กำลังศึกษา-จบเดือน 10/2562) Teaching English to Speakers of Other Languages University of York
  ปริญญาตรี
  การศึกษานอกระบบโรงเรียนและภาษาอังกฤษ
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  25 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : Web Programmer, Programmer 16 ม.ค. 2562
  จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน : 0  
  Bachelor's degree Mathematics University of Hertfordshire
  35 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  Software developer, Assistant manager
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : เจ้าหน้าที่รับสมัครนักศึกษา (ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตวิทยา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น) 24 ธ.ค. 2561
  จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน : 15,000  
  ปริญญาตรี วิทยุและโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
  มัธยมปลาย
  ศิลป์ภาษา
  โรงเรียนยุวทูตศึกษา
  25 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  ติวเตอร์วิชาสังคม
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : Staff 28 พ.ย. 2561
  จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน : 20  
  ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  27 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  Export Document Staff
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : Site Secetary, Site Accounting Officer, ธุรการ/บัญชี/การเงิน/บุคคล 19 ต.ค. 2561
  จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน : 0  
  ปริญญาตรี บริหารทรัพยากรณ์มนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
  ปวส.
  ธุรกิจสถานพยาบาล
  พณิชยการสุโขทัย
  33 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  เลขานุการ, ที่ปรึกษา, ผู้จัดการโครงการ
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : ฝ่ายผลิต 15 ก.ย. 2561
  จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน : 9,500  
  ม.ปลาย วิทย์-คณิต โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม
  ม.ต้น
  โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม
  2020 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  PD.
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : Financial Officer, Japanese Coordinator 15 ส.ค. 2561
  จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน : 20,000  
  อุดมศึกษา บริหารธุรกิจญี่ปุ่น สถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่น
  มัธยมศึกษา
  วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
  23 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : ordering center ของ ปตท., ธุรการ 7 ก.ค. 2561
  จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน : 15,000  
  ปริญญาตรี ภาษาไทย มหาวิทยลัยมหาสารคาม
  มัธยมศึกษาตอนปลาย
  วิทย์-คณิต
  โรงเรียนกุฉินารายณ์
  25 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  คีย์ข้อมูลและประสานงานกัับลูกค้า, ตัดบัญชี
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ, อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ, เจ้าหน้าที่บริการวิชาการและสนับสนุนศูนย์เชี่ยวชาญ COE-ISI 13 มิ.ย. 2561
  จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน : 30,000  
  ปริญญาโท การบริหารทั่วไป ม.รามคำแหง
  ปริญญาตรี
  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
  47 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  อาจารย์, ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัย, หัวหน้าแผนกสารสนเทศ
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุุคคล, เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงาน 1 มิ.ย. 2561
  จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน : 17,000  
  ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  37 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ศูนย์ e-learning,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ, เจ้าหน้าที่ศูนย์สหกิจศึกษาและจัดหางาน, เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบภายในและบริหารความเสี่ยง 18 พ.ค. 2561
  จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน : 20,000  
  ปริญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
  ปวส.
  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  โรงเรียนเกษมโปลีเทคนิค
  47 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบภายในและบริหารความเสี่ยง, เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : วิศวกรคอมพิวเตอร์, Programmer, System Enginering 21 เม.ย. 2561
  จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน : 25,000  
  ปริญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  มัธยมศึกษา
  วิทย์ฯ-คณิตฯ
  โรงเรียนตรังวิทยา
  26 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  Programmer, ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : animator, นักแปลนิยาย, graphic design 31 มี.ค. 2561
  จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน : 15,000  
  ปริญญาตรี เทคโนโลยีมัลติมีเดีย สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
  23 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  , ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : เจ้าหน้าที่ศูนย์สหกิจศึกษาและจัดหางาน, งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 6 มี.ค. 2561
  จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน : 18,000  
  ปริญญาตรี การบริหารธุรกิจ(การบัญชี) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
  มัธยมปลาย
  ศิลป์-คำนวณ
  เซนต์โยเซฟระยอง
  33 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  ธุรการและสินเชื่อ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : ฝ่ายต่างประเทศ, ฝ่ายจัดซื้อ, ฝ่ายการตลาด 6 มี.ค. 2561
  จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน : 15  
  ปริญญาตรี การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
  24 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานส่วนหน้า, ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : อาจารย์ประจำ แผนกภาษาอังกฤษ, Secretary 6 มี.ค. 2561
  จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน : 0  
  ปริญญาโท Marketing Sasin Graduate Institute of Business Administration of Chulalongkorn University
  ปริญญาตรี
  International Management
  Ritsumeikan Asia Pacific University
  27 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  TV Host,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : ธุรการทั่วไป, เจ้าหน้าที่ประสานงาน, เจ้าหน้าที่การเงิน 7 ก.พ. 2561
  จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน : 25,000  
  ปริญญาตรี การท่องเที่ยวและการโรงแรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตวังไกลกังวล
  ปวส.
  การท่องเที่ยว
  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตวังไกลกังวล
  39 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  รองผอ.ศูนย์กิจกรรมสสม.ภาคกลาง, ผู้ช่วยผุ้ประสานงานโครงการ,