ประเภทงาน
ประเภทธุรกิจ
สถานที่ปฏิบัติงาน
วันที่ลงประกาศ
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
สาขาวิชา
การศึกษา ที่อยู่
ประสบการณ์ เพศ
เงินเดือน
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
Form Register

ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ

เลือก Username และ Password ที่ต้องการ
  Username *
  Password *
  Confirm Password *

ข้อมูลส่วนบุคคล

ควรระบุไว้อย่างครบถ้วน ทั้ง ชื่อ-ที่อยู่ อายุ เบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้ และอย่าลืมที่จะเข้ามาแก้ไขข้อมูลส่วนนี้ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง เพราะถึงแม้คุณจะเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเพียบพร้อม อย่างไรแต่หากบริษัท ที่รับสมัครไม่สามารถติดต่อคุณได้ คุณก็หมดสิทธิ์ที่จะได้งาน
  E-Mail *
  ชื่อ *
  นามสกุล *
  วันเกิด *
  เพศ * สถานะ
  น้ำหนัก กก. ส่วนสูง ซม.
  สัญชาติ ศาสนา
  สถานภาพทางทหาร
  ที่อยู่ปัจจบัน *
  จังหวัด * เขต/อำเภอ *
  แขวง/ตำบล * รหัสไปรษณีย์
  เบอร์โทรศัพท์ มือถือ
   

ลักษณะงานที่ต้องการ

มีผู้สมัครจำนวนไม่น้อยที่เรียนจบมาทางสาขาหนึ่ง แต่ต้องการที่จะทำงานในอีกสาขาหึ่งแทน จึงควรระบุไว้ด้วยว่า คุณอยากทำงานสาขาอาชีพใด เพราะสำหรับ JOBTNI.COM ถึงคุณจะแค่เพียงกรอก Resume ทิ้งไว้เฉยๆ ก็อาจมีบริษัทฯซึ่งเป็นสมาชิกของ JOBTNI.com เกิดความสนใจในคุณสมบัติของคุณ และติดต่อเรียกตัวเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์เลยก็เป็นได้ ส่วนเงินเดือนที่ต้องการ ก็ไม่ควรจะสูง หรือ ต่ำจนเกินไป หรืออาจระบุว่าตามแต่จะตกลง กับบริษัทก็ได้
  2.1 โปรดระบุลักษณะงานที่ต้องการ
    ตำแหน่งที่ต้องการ 1. *  
      2.  
      3.  
       
    เงินเดือนที่ต้องการ      *  
    สถานที่ต้องการทำงาน      *  
         
  2.2 โปรดระบุหมวดเพื่อการค้นหา (ควรเลือกให้สัมพันธ์กับตำแหน่งงานที่ท่านต้องการทำงานในข้อ 2.1)
      1. *  
      2.  
 

การศึกษา

ควรแจ้งให้ชัดเจนว่าคุณเรียนจบจากสถาบันไหน คณะและสาขาอะไร ตลอดจนปีการศึกษา ที่จบด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บุคคลที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์ทำงานที่ใดมาก่อน แน่นอนว่าทาง บริษัทจะพิจารณาความรู้ความสามารถของคุณจากผลการเรียนนี่เอง
  3.1 ประวัติการศึกษาสูงสุด 3 ระดับ เริ่มจากระดับที่สูงกว่าก่อน
    ระดับการศึกษา * ชื่อสถานศึกษา *
    วุฒิการศึกษา * สาขาวิชา *
    ปีที่สำเร็จการศึกษา * เกรดเฉลี่ย *
       
    ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา
    วุฒิการศึกษา สาขาวิชา
    ปีที่สำเร็จการศึกษา เกรดเฉลี่ย
           
    ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา
    วุฒิการศึกษา สาขาวิชา
    ปีที่สำเร็จการศึกษา เกรดเฉลี่ย
            
  3.2 โปรดระบุหมวดการศึกษา และระดับการศึกษาสูงสุด
    หมวดการศึกษา *
    การศึกษาสูงสุด *

การทำงาน

ส่วนนี้เป็นส่วนที่สำคัญมาก เนื่องจากคนที่เคยมีประสบการณ์ทำงานมาก่อนย่อมได้เปรียบกว่า นักศึกษาจบใหม่อยู่แล้ว เพราะประสบการณ์เป็นสิ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถของเราได้เป็นอย่างดี การเขียนประวัติการทำงานที่ดีควรเป็นข้อความสั้นๆ ดึงดูดใจ เน้นความถนัด ความสามารถพิเศษ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับตำแหน่งงานที่จะสมัคร ตลอดจนทักษะ ความสามารถพิเศษต่าง ๆ เช่น สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมใดได้บ้าง, พิมพ์ดีดคล่อง, ขับรถยนต์ได้ หรือมีรถยนต์ส่วนตัว พร้อมใช้ในงาน, ความสามารถทางด้านภาษา ฯลฯ แต่จะต้องโฆษณาตนเองในแง่มุมที่เป็นจริงเท่านั้น นอกจากนี้ยังมีเกร็ดเล็กๆน้อยๆอีกมากมาย
ประสบการณ์ทำงานรวม : ปี
ประวัติการทำงาน - เริ่มจากล่าสุดก่อน
  1. ระยะเวลา ตังแต่     จนถึง 
  ชื่อบริษัท
  ที่อยู่ - ติดต่อ
  เงินเดือน
  ตำแหน่ง
  ความรับผิดชอบ
   
  2. ระยะเวลา ตังแต่    จนถึง  
  ชื่อบริษัท
  ที่อยู่ - ติดต่อ
  เงินเดือน
  ตำแหน่ง
  ความรับผิดชอบ
   
  3. ระยะเวลา ตังแต่     จนถึง  
  ชื่อบริษัท
  ที่อยู่ - ติดต่อ
  เงินเดือน
  ตำแหน่ง
  ความรับผิดชอบ
   

การฝึกอบรมและอื่น ๆ

 
  5.1 ประวัติการอบรม
  1. ระยะเวลา ตังแต่    จนถึง 
  สถาบันอบรม
  หลักสูตรที่อบรม
   
  2. ระยะเวลา ตังแต่     จนถึง  
  สถาบันอบรม
  หลักสูตรที่อบรม
   
  3. ระยะเวลา ตังแต่     จนถึง  
  สถาบันอบรม
  หลักสูตรที่อบรม
   
  5.2 โปรดระบุหมวดเพื่อการค้นหา (ควรเลือกให้สัมพันธ์กับตำแหน่งงานที่ท่านต้องการทำงานในข้อ 2.1)
  ความสามารถทางภาษา ภาษา พูด อ่าน เขียน
    ภาษา พูด อ่าน เขียน
    ภาษา พูด อ่าน เขียน
  พิมพ์ดีด ไทย คำ/นาที    อังกฤษ คำ/นาที
  ความสามารถในการขับขี่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถบรรทุก
  มียานพาหนะส่วนตัว รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถบรรทุก
  ความสามารถพิเศษอื่นๆ 1.
    2.
    3.
    4.
    5.
  โครงการผล งาน เกียรติประวัติ และประสบการณ์
 

บุคคลอ้างอิง

     

แจ้งเตือน : กรุณากรอกข้อมูลที่เป็น * ให้ครบถ้วนก่อนบันทึกข้อมูล !