ประเภทงาน
ประเภทธุรกิจ
สถานที่ปฏิบัติงาน
วันที่ลงประกาศ
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
สาขาวิชา
การศึกษา ที่อยู่
ประสบการณ์ เพศ
เงินเดือน
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
 • เจ้าหน้าที่ธุรการ-บัญชี (ประจำสุขุมวิท 3)

  รับผิดชอบงานด้านเอกสารเกี่ยวกับด้านบัญชี-การเงินของบริษัทฯ ตรวจเช็คเอกสาร การเงินของงานระบบออนไลน์ของบริษัทฯ ประสานงานทั้งภายในและภายนอกทั้งหมดของบริษัทฯ จัดเก็บเอกสารของแผนการเงิน -บัญชีทั้งหมดให้เป็นไปตามนโยบาย

  มหาจักรดีเวลอปเมนท์ จำกัด

  กรุงเทพและปริมณฑล

  24 พ.ค. 2560

       
 • วิศวกรงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (ประจำสาขารามคำแหง) ยินดีรับนักศึกษาที่จบใหม่

  -รับผิดชอบงานระบบโครงการเครื่องปรับอากาศทั้งหมดทั้งระบบ

  มหาจักรดีเวลอปเมนท์ จำกัด

  กรุงเทพและปริมณฑล

  23 พ.ค. 2560

       
 • Engineer Home Automation (ประจำสุขุมวิท 3 )

  -ออกแบบให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า -นำเสนอแบบตามระบบที่ลูกค้าต้องการพร้อมเสนอราคาเพื่อให้ลูกค้าพิจารณาอนุมัติ -ติดต่อขอเข้านำเสนอข้อมูลของบริษัทฯ ให้กับลูกค้าตามกลุ่มเป้าหมาย -รับรายละเอียดงานความต้องการของลูกค้า -ประสานงานระหว่างลูกค้า -ให้ข้อเสอนแนะในการจัดจ้าง Sub Contract ที่เหมาะสมกับโครงการ

  มหาจักรดีเวลอปเมนท์ จำกัด

  กรุงเทพมหานคร

  23 พ.ค. 2560

       
 • Design Engineer AV (ประจำสุขุมวิท 3 )

  -ออกแบบงานระบบ AV -ควบคุมและประสานงานโครงการ -วางแผนการทำงานในทีม -อ่านและเขียนแบบในการทำงานได้เป็นอย่างดี -ออกแบบให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า -นำเสนอแบบตามระบบที่ลูกค้าต้องการพร้อมเสนอราคาเพื่อให้ลูกค้าพิจารณาอนุมัติ

  มหาจักรดีเวลอปเมนท์ จำกัด

  กรุงเทพมหานคร

  23 พ.ค. 2560

       
 • เจ้าหน้าที่การตลาด ( Marketing Officer)

  +วิเคราะห์ วางแผน กำหนดช่องทางการตลาด และจัดการงานด้านการตลาด เพื่อสนับสนุนยอดขายสินค้า +สรุป Report ภายในแผนกการตลาด เพื่อนำเสนอข้อมูลให้กับผู้บริหาร +การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า โดยการนำเสนอสินค้าแก่ลูกค้ารายใหม่ และรายเก่าอย่างต่อเนื่อง +บริหารจัดการงานเอกสาร และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย +ประสาน

  มหาจักรดีเวลอปเมนท์ จำกัด

  กรุงเทพมหานคร

  23 พ.ค. 2560

       
 • Sales Engineer Home Automation (สถานที่ปฎิบัติงานสุขุมวิท3)

  -ออกแบบให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า -นำเสนอแบบตามระบบที่ลูกค้าต้องการพร้อมเสนอราคาเพื่อให้ลูกค้าพิจารณาอนุมัติ -ติดต่อขอเข้านำเสนอข้อมูลของบริษัทฯ ให้กับลูกค้าตามกลุ่มเป้าหมาย -รับรายละเอียดงานความต้องการของลูกค้า -ประสานงานระหว่างลูกค้า -ให้ข้อเสอนแนะในการจัดจ้าง Sub Contract ที่เหมาะสมกับโครงการ

  มหาจักรดีเวลอปเมนท์ จำกัด

  กรุงเทพและปริมณฑล

  23 พ.ค. 2560