ประเภทงาน
ประเภทธุรกิจ
สถานที่ปฏิบัติงาน
วันที่ลงประกาศ
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
สาขาวิชา
การศึกษา ที่อยู่
ประสบการณ์ เพศ
เงินเดือน
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
 • VB.NET Programmer

  - VB.NET, Visual Studio - MS SQL Server - Windows Form Application - Experiences 5 years or more - Male/Female - Has skill to make program with specifications.

  Innova Software Company Limited

  กรุงเทพมหานคร

  28 มิ.ย. 2559

       
 • Graphic Designer

  Creative ในการออกแบบ Artwork ต่างๆ ทั้งสิ่งพิมพ์และโฆษณา

  Innova Software Company Limited

  กรุงเทพมหานคร

  28 มิ.ย. 2559

       
 • Windows/Web Application Programmer

  - Proficient in C/C++, C#, VB.net for Windows application programmer. - Proficient in PHP, JavaScript, HTML, XML and other web development technology for web application programmer. - Good understanding of database design concept, and have experience with PostgreSQL database. - Have a background abo

  Innova Software Company Limited

  กรุงเทพมหานคร

  28 มิ.ย. 2559

       
 • Programmer

  Company's Product: Biometric Security Solution Digital Video Recording System Car Parking Management System Access Control and Time Attendance Human Resource Management and Payroll System Company's Service: Consulting Development Implementation Support & Maintenace Company's Solution Advanced Planni

  Innova Software Company Limited

  กรุงเทพมหานคร

  14 พ.ค. 2558

       
 • Japanese Coordinator

  ติดต่อประสานงาน แปลเอกสาร ประชุมทางโทรศัพท์ เป็นงานธุรการ ช่วยเหลือนายญี่ปุ่น สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N3-N2 จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  Innova Software Company Limited

  กรุงเทพมหานคร

  15 ต.ค. 2557

       
 • System Admin

  สวัสดิการของบริษัท: • การเบิกค่ายานพาหนะ • ค่าเบี้ยเลี้ยง • เงินโบนัสประจำปี • ค่าทำงานล่วงเวลา • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ • ตรวจสุขภาพประจำปี • ประกันสังคม • ประกันสุขภาพ • วันหยุดพักผ่อนประจำปี • งานเลี้ยงสังสรรค์ • ท่องเที่ยวประจำปี

  Innova Software Company Limited

  กรุงเทพมหานคร

  15 ต.ค. 2557

       
 • Programmer

  สวัสดิการของบริษัท: • การเบิกค่ายานพาหนะ • ค่าเบี้ยเลี้ยง • เงินโบนัสประจำปี • ค่าทำงานล่วงเวลา • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ • ตรวจสุขภาพประจำปี • ประกันสังคม • ประกันสุขภาพ • วันหยุดพักผ่อนประจำปี • งานเลี้ยงสังสรรค์ • ท่องเที่ยวประจำปี

  Innova Software Company Limited

  กรุงเทพมหานคร

  15 ต.ค. 2557

       
 • Engineer

  Innova Software Company Limited

  กรุงเทพมหานคร

  18 มิ.ย. 2556

       
 • Senior Programmer

  Innova Software Company Limited

  กรุงเทพมหานคร

  18 มิ.ย. 2556

       
 • Game Programmer

  Innova Software Company Limited

  กรุงเทพมหานคร

  11 ก.พ. 2556