ประเภทงาน
ประเภทธุรกิจ
สถานที่ปฏิบัติงาน
วันที่ลงประกาศ
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
สาขาวิชา
การศึกษา ที่อยู่
ประสบการณ์ เพศ
เงินเดือน
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
 • เจ้าหน้าที่ Graphic Design งานบริการวิชาการ (ปิดรับสมัคร)

  1. วางแผน ออกแบบแผนงานการตลาดและประชาสัมพันธ์ และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ทั้ง Offline และ Online 2. พัฒนาการตลาดและการประชาสัมพันธ์ของฝ่ายบริการวิชาการ 3. ดูแลสื่อออนไลน์และ Social Media 4. จัดทำ Digital Marketing ในส่วนของโฆษณาหลักสูตรบริการวิชาการและอื่นๆ 5. ประสานงานการจัดฝึกอบรมสัมมนา และงานอื่น ๆ

  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

  กรุงเทพมหานคร

  1 ธ.ค. 2564

       
 • Graphic Designer

  • ออกแบบและแก้ไขงานในส่วนของ Action Script ใน Flash • ออกแบบโลโก้, เว็บไซต์ และชิ้นงานในการประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์ • ออกแบบหน้ากิจกรรม และโปสเตอร์ข่าวบนเว็บไซต์ • รับผิดชอบงานในส่วนของเว็บไซต์บันเทิง www.nangdee.com • มีส่วนร่วมในงานกิจกรรม Off-line 1-2 ครั้งต่อเดือน

  MMM Digital Asset Co., Ltd.

  กรุงเทพมหานคร

  5 มี.ค. 2555