ประเภทงาน
ประเภทธุรกิจ
สถานที่ปฏิบัติงาน
วันที่ลงประกาศ
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
สาขาวิชา
การศึกษา ที่อยู่
ประสบการณ์ เพศ
เงินเดือน
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
  • Graphic Designer

    • ออกแบบและแก้ไขงานในส่วนของ Action Script ใน Flash • ออกแบบโลโก้, เว็บไซต์ และชิ้นงานในการประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์ • ออกแบบหน้ากิจกรรม และโปสเตอร์ข่าวบนเว็บไซต์ • รับผิดชอบงานในส่วนของเว็บไซต์บันเทิง www.nangdee.com • มีส่วนร่วมในงานกิจกรรม Off-line 1-2 ครั้งต่อเดือน

    MMM Digital Asset Co., Ltd.

    กรุงเทพมหานคร

    5 มี.ค. 2555