ประเภทงาน
ประเภทธุรกิจ
สถานที่ปฏิบัติงาน
วันที่ลงประกาศ
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
สาขาวิชา
การศึกษา ที่อยู่
ประสบการณ์ เพศ
เงินเดือน
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
RESUME
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : เจ้าหน้าที่ระดับ 3 ฝ่ายควบคุมการผลิต 11 ม.ค. 2557
  จังหวัด :  ฉะเชิงเทรา เงินเดือน : 15  
  ป.ตรี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(การจัดการ) มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
  ปวส.
  ช่างเทคนิคยานยนต์
  ยาลัยการอาชีพตระการพืชผล
  2021 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  ช่างเทคนิค
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : ธุรการ, safety officer 11 ม.ค. 2557
  จังหวัด :  ฉะเชิงเทรา เงินเดือน : 0  
  ปริญญาตรี ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
  ปวส.
  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
  32 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  worker,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : วิศวกรประจำฝ่าย Technical Center 12 ธ.ค. 2556
  จังหวัด :  ฉะเชิงเทรา เงินเดือน : 25,000  
  ปริญญาตรี ฟิสิกส์ อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  ปวช.
  ช่างไฟฟ้ากำลัง
  วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
  38 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  Mechanical engineer B
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : ช่างไฟฟ้า, ฝ่ายผลิต, QC 26 ต.ค. 2556
  จังหวัด :  ฉะเชิงเทรา เงินเดือน : 10,000  
  ปวส ช่างไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
  ม.6
  อุตสาหกรรม
  โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา
  31 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานฝ่ายผลิต, ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : จัดซื้อ, การตลาด, ขนส่ง 26 ส.ค. 2556
  จังหวัด :  ฉะเชิงเทรา เงินเดือน : 16  
  ปริญญาตรี การจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  ม.ปลาย
  -
  ชลบุรี "สุขบท"
  30 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  , ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : ควบคุมฝ่ายผลิต, Qc, Qa 24 ส.ค. 2556
  จังหวัด :  ฉะเชิงเทรา เงินเดือน : 15,000  
  ปริญญาตรี รัฐศาสตร์(บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  มัธยมศึกษาตอนปลาย
  ภาษาสังคม
  โรงเรียนนครขอนแก่น
  2021 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  Leader, ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : ธุระการทั่วไป, พนักงานผลิต, สโตร์ 30 ก.ค. 2556
  จังหวัด :  ฉะเชิงเทรา เงินเดือน : 9,500  
  ปวช อิเล็กทรอนิค วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง
  มัธยมศึกษาตอนต้น
  -
  โรงเรียนหนองขมารวิทยาคม
  31 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  ช่างไฟ, พนักงานผลิต, พนักงานฝ่ายผลิต
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : สโตร์, เสมียน, พนักงานฝ่ายผลิต 28 เม.ย. 2556
  จังหวัด :  ฉะเชิงเทรา เงินเดือน : 9,000  
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ คหกรรมการผลิต วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์
  มัธยมศึกษา
  โรงเรียนบ้านหนองโสน
  27 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงงาน, ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : ซ่อมบำรุง, ฝ่ายผลิต, ตรวจสอบคุณภาพ 2 เม.ย. 2556
  จังหวัด :  ฉะเชิงเทรา เงินเดือน : 16,000  
  ประกานียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เทคนิคยานยนต์ วิทยาลัยการอาชีพชุมแพ
  11 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  ฝ่ายผลิต, ช่างซ่อมบำรุง,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : Engeer production, ช่างซ่อมบำรุง 14 มี.ค. 2556
  จังหวัด :  ฉะเชิงเทรา เงินเดือน : 22,000  
  ปริญญาตรี วิศวะกรรมศาสตร์ไฟฟ้า มหาวิทลัยราชภัฎราชนครินทร์
  ปวส.
  อิเล้กทรอนิกส์
  วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
  35 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  ช่างเทคนิค, ช่างเทคนิค
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : ช่างไฟฟ้า, พนักงานทั่วไป, oc 9 มี.ค. 2556
  จังหวัด :  ฉะเชิงเทรา เงินเดือน : 12,000  
  วิทยาลัย ไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
  มัธยมปลาย
  ศิลป์-ภาษา
  โรงเรียนสินรินทร์วิทยา
  31 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  ช่างซ่อมบำรุง, ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : Safety Officer, ผู้จัดการฝ่ายขาย (SM), Sales ประจำ่ฝ่ายขาย 18 ก.พ. 2556
  จังหวัด :  ฉะเชิงเทรา เงินเดือน : 0  
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ การตลาด วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
  การตลาด
  วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
  30 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  พนักงานขายประจำ, พนักงานฝ่ายภาษีและบัญชี,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : ช่างเทคนิค, ช่างซ่อมบำรุง 17 ม.ค. 2556
  จังหวัด :  ฉะเชิงเทรา เงินเดือน : 11,000  
  ปวส อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
  ปวช
  อิเล็กทรอนิกส์
  วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
  29 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : ช่างเทคนิค 17 ธ.ค. 2555
  จังหวัด :  ฉะเชิงเทรา เงินเดือน : 0  
  ปวช ช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
  ปวส
  ช่างเทคนิคการผลิต
  วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
  36 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  ช่างเทคนิค
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : ฝ่ายวางแผน, Engineer 10 ธ.ค. 2555
  จังหวัด :  ฉะเชิงเทรา เงินเดือน : 15,000  
  ป.ตรี วิศวกรรมอุสาหการ ราชมงคลอีสาน
  ป.ว.ช
  เครื่องมือกล
  วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
  31 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  staff,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : Production Planning, Production Engineering, Marketing 13 พ.ย. 2555
  จังหวัด :  ฉะเชิงเทรา เงินเดือน : 25,000  
  ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  มัธยมศึกษาตอนปลาย
  วิทย์-คณิต
  โรงเรียนดัดดรุณี ฉะเชิงเทรา
  36 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  Production Planning, Officer,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : ช่างเทคนิค, พนักงานฝ่ายผลิต, - 9 ต.ค. 2555
  จังหวัด :  ฉะเชิงเทรา เงินเดือน : 12,000  
  ปวส อิเล็กทรอนิส์ วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ
  ม.6
  วิท-คณิต
  รร.เสนางคนิคม
  32 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  ช่างไฟฟ้า, ช่างไฟฟ้า, เจ้าหน้าที่ตรวจการทางทะเล
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต, บัญชีและการเงิน, จัดซื้อ 23 พ.ค. 2555
  จังหวัด :  ฉะเชิงเทรา เงินเดือน : 13,000  
  ปริญาญาตรี การจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  มัธยมศึกษาตอนปลาย
  วิทย์-คณิต
  โรงเรียนมัธทยมวัดใหม่กรงทอง
  32 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักศึกษาฝึกงาน, นักศึกษาทำงาน Patetime, -