ประเภทงาน
ประเภทธุรกิจ
สถานที่ปฏิบัติงาน
วันที่ลงประกาศ
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
สาขาวิชา
การศึกษา ที่อยู่
ประสบการณ์ เพศ
เงินเดือน
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
 • Interpreter J 14071105

  แปลเอกสาร และทำหน้าที่ล่ามในที่ประชุม ประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่คนไทย และเจ้าหน้าที่คนญี่ปุ่น

  J Career Recruitment Service Co., Ltd.

  พระนครศรีอยุธยา

  10 ก.ค. 2557

       
 • Admin J 14071102

  ดูแลติดต่อประสานงาน และจัดเตรียมเกี่ยวกับเอกสารด้านเงินเดือน เป็นต้น

  J Career Recruitment Service Co., Ltd.

  ชลบุรี

  10 ก.ค. 2557

       
 • Secretary J 14071099

  เลขานุการ ทำงานด้านเอกสาร และประสานงานติดต่อระหว่างเจ้าหน้าที่คนไทย และคนญี่ปุ่น

  J Career Recruitment Service Co., Ltd.

  ระยอง

  10 ก.ค. 2557

       
 • Sales Assistant J 14071100

  Sales /Sales Assistant ในอุตสาหกรรมจำหน่ายและส่งออกอาหารทะเล

  J Career Recruitment Service Co., Ltd.

  ชลบุรี

  10 ก.ค. 2557

       
 • Interpreter J 14071104

  แปลเอกสารภาษาญี่ปุ่น - ภาษาไทย ประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่คนไทย และเจ้าหน้าที่คนญี่ปุ่น ระหว่างการประชุม

  J Career Recruitment Service Co., Ltd.

  ฉะเชิงเทรา

  10 ก.ค. 2557

       
 • Interpreter J 14071101

  ประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่คนไทย และเจ้าหน้าที่คนญี่ปุ่น แผนกการผลิต แปลเอกสารญี่ปุ่น - ไทย

  J Career Recruitment Service Co., Ltd.

  พระนครศรีอยุธยา

  10 ก.ค. 2557

       
 • Interpreter J 14071097

  ติดต่อประสานงานกับลูกค้า ประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่คนไทย และเจ้าหน้าที่คนญี่ปุ่น

  J Career Recruitment Service Co., Ltd.

  พระนครศรีอยุธยา

  10 ก.ค. 2557

       
 • Sales Assistant J 14071096

  Sales Assistant Arrange appointment

  J Career Recruitment Service Co., Ltd.

  กรุงเทพมหานคร

  10 ก.ค. 2557

       
 • Admin J 14071095

  Creation invoice Vat report input Arrangement of documents Creation of an estimate

  J Career Recruitment Service Co., Ltd.

  กรุงเทพมหานคร

  10 ก.ค. 2557

       
 • Sales Engineer J 14071090

  Sales Electronic Engineer

  J Career Recruitment Service Co., Ltd.

  กรุงเทพมหานคร

  10 ก.ค. 2557

       
 • Electronic engineer J 14071091

  Machine design production/ Metal processing/Piping/ Machining

  J Career Recruitment Service Co., Ltd.

  กรุงเทพมหานคร

  10 ก.ค. 2557

       
 • Interpreter J 14071098 ( Contract 6 months )

  ประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่คนไทย และเจ้าหน้าที่คนญี่ปุ่น Main work: knowledge of construction or safety work if possible.

  J Career Recruitment Service Co., Ltd.

  พระนครศรีอยุธยา

  10 ก.ค. 2557

       
 • Interpreter J14071103

  ประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่คนไทย และเจ้าหน้าที่คนญี่ปุ่น แปลเอกสาร และเป็นล่ามในที่ประชุม

  J Career Recruitment Service Co., Ltd.

  สมุทรปราการ

  10 ก.ค. 2557

       
 • Interpreter J14071094

  ล่ามประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่คนไทย และคนญี่ปุ่น แปลเอกสารของบริษัท

  J Career Recruitment Service Co., Ltd.

  ชลบุรี

  8 ก.ค. 2557

       
 • HR Staff J 14071089

  ดูแลด้านการจัดสรรและคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงานในบริษัท จัดโปรแกรมการฝึกอบรมพนักงานในบริษัท

  J Career Recruitment Service Co., Ltd.

  ปทุมธานี

  7 ก.ค. 2557

       
 • Interpreter J 14061087

  ล่าม ประจำโรงงาน

  J Career Recruitment Service Co., Ltd.

  ระยอง

  27 มิ.ย. 2557

       
 • ISO Auditor J14061086

  ตรวจประเมินให้การรับรองระบบบริหารจัดการตามมาตรฐาน ISO

  J Career Recruitment Service Co., Ltd.

  กรุงเทพมหานคร

  27 มิ.ย. 2557

       
 • Sales J 14061084

  -New exploitation sales - Marketing task - Documents creation ( Marketing report & Operating plan) ทำงานวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8:30 - 17:00 , และวันเสาร์ เว้นเสาร์ หยุดทุกวันอาทิตย์

  J Career Recruitment Service Co., Ltd.

  กรุงเทพมหานคร

  23 มิ.ย. 2557

       
 • Sales Assistant J 14061085

  - Sales Assistant , Ordering processing , Delivery of goods processing - Sales processing, Cost table, Estimate creation. ทำงาน วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8:30 - 17:00 , และวันเสาร์ เว้นเสาร์ หยุดทุกวันอาทิตย์

  J Career Recruitment Service Co., Ltd.

  กรุงเทพมหานคร

  23 มิ.ย. 2557

       
 • Electronic Engineer J 14061083

  -Systems development - Programming - unifying Audio/Visual equipment and Communication tools

  J Career Recruitment Service Co., Ltd.

  กรุงเทพมหานคร

  19 มิ.ย. 2557