ประเภทงาน
ประเภทธุรกิจ
สถานที่ปฏิบัติงาน
วันที่ลงประกาศ
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
สาขาวิชา
การศึกษา ที่อยู่
ประสบการณ์ เพศ
เงินเดือน
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
 • เจ้าหน้าที่ประสานงาน คณะบริหารธุรกิจ (ปิดรับสมัคร)

  1. วางแผนการประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการตลาด 2. บริหารและพัฒนา Website ของคณะบริหารธุรกิจ 3. จัดทำ BA News, MBA News 4. พัฒนา Social media อื่นๆ ที่ใช้ประโยชน์ในการสื่อสารการตลาด 5. ประสานงานกับศูนย์รับสมัครนักศึกษาเพื่อส่งเสริม สนับสนุนการรับนักศึกษา 6. รับผิดชอบหน้าที่ในการเป็นเลขานุการของคณะกรรมก

  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

  กรุงเทพมหานคร

  6 ม.ค. 2566

       
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการวิชาการ ระดับ 1 (ปิดรับสมัคร)

  1.ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก ได้แก่ อาจารย์, วิทยากร, ผู้ให้ทุน และผู้ว่าจ้าง 2.จัดทำเอกสารข้อเสนอโครงการและใบเสนอราคา, สัญญาโครงการ และออกใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จรับเงิน 3. ยื่นเอกสารข้อเสนอโครงการและใบเสนอราคา, สัญญาโครงการ, ออกใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จรับเงินให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการจัดทำเอกสารเ

  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

  กรุงเทพมหานคร

  1 พ.ย. 2565

       
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการวิชาการ ระดับ 2 (ปิดรับสมัคร)

  1.วางแผนการดำเนินงานประจำปีให้สำเร็จตามเป้าหมาย 2.วางแผนการตลาดและสำรวจเทรนด์ความต้องการของตลาด, จัดหาวิทยากร, คัดเลือกสถานที่จัดอบรม และกำหนดราคาของหลักสูตร 3. กำกับดูแล ติดตาม และตรวจสอบการดำเนินงานในการยื่นเอกสารข้อเสนอโครงการและใบเสนอราคา, สัญญาโครงการ, ออกใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จรับเงินให้หน่วยงานที่

  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

  กรุงเทพมหานคร

  29 ส.ค. 2565

       
 • ICC Support & Administrator (ปิดรับสมัคร)

  1. ดูแลจัดทำงานด้านเอกสารและการประเมินของศูนย์ ICC 2. ดูและระบบ Digital Signage 3. ประสานงานระหว่าง User และ Technical Support Engineer 4. ติดต่อประสานงานภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน 5. ดำเนินการจัดทำวาระการประชุม บันทึกข้อความ หนังสือเชิญ และเอกสารประกอบการประชุม 6. ดูแลการเบิกจ่ายอุปกรณ์และค

  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

  กรุงเทพมหานคร

  23 เม.ย. 2565

       
 • งานในนาโกย่า งานระยะยาวค่ะ// ซัพพอร์ตเซลล์และจัดหาดูแลเอนจิเนียร์ทั้ต้องการทำงานที่ญีปุ่่น

  日本語は下です。 งานในประเทศญี่ปุ่น นาโกย่า งานระยะยาวค่ะ รับสมัคร ผู้ที่สนใจงานในประเทศญี่ปุ่น ในบริษัทจัดหางาน ตำแหน่งซัพพอร์ตเซลล์ 〇จัดงานงานให้กับคนต่างชาติที่ต้องการทำงานในประเทศญี่ปุ่นและดูแลจัดหาคนไทยที่ต้องการทำงานในบริษัทญี่ปุ่นในไทย จับคู่ผู้สมัครกับงานให้ตรงสาย 、สัมภาษณ์ผู้สมัคร 、ดูแลจัดการเอกส

  Japan Techno Co., Ltd.

  ต่างประเทศ

  24 พ.ค. 2561

       
 • IT Procurement Staff: Strategy & Sourcing Team

  1. Perform Request for Quotation (RFQ) with suppliers. 2. Negotiate with suppliers about the price, lead – time and Terms and Conditions (T&C) 3. Monitoring about supplier price and quality. 4. Process purchase requisition and create PR / PO to vendor. 5. Control of product delivery status. 6. Coord

  NTT Communications (Thailand)

  กรุงเทพมหานคร

  10 พ.ค. 2561

       
 • [JOB IN JAPAN]งานจัดทำเอกสารสัญญา ในแผนกจัดซื้อวัสดุ

  ประกาศรับสมัครสำหรับผู้ที่สนใจงานในประเทศญี่ปุ่นค่ะ ต้องการผู้ที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นและสามารถเริ่มงานได้ภายใน2018 เดือนเมษายนนี้ค่ะ ทั้งสองงานเป็นงานที่ทำญี่ปุ่นในระยะยาวค่ะ ① งานจัดทำเอกสารสัญญา ในแผนกจัดซื้อวัสดุ บริษัทเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ในญี่ปุ่นที่ผลิตเหล็ก อลูมิเนียม ไอรอน และเครื่องคอมเพรสเซอร์

  Japan Techno Co., Ltd.

  ต่างประเทศ

  16 มี.ค. 2561

       
 • Purchasing Officer

  - จัดซื้อวัตถุดิบและ Part ต่างๆ ตรงตามที่บริษัทฯกำหนด - การจัดทำเอกสารสั่งซื้อ ตรวจสอบและขออนุมัติรวมถึงการยืนยันการรับเอกสารการสั่งซื้อจากผู้ขาย - สรรหาผู้ผลิตหรือผู้ขายที่เหมาะสมและมีคุณสมบัติตรงตามที่ต้องการ - ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกบริษัทฯในด้านเอกสารที่เกี่ยวข้อง - จัดทำและสรุปรายงา

  บริษัท วูเทคไทย จำกัด (Vuteq Thai Co., Ltd.)

  ชลบุรี

  19 ต.ค. 2560

       
 • Part Control Sales and Purchase Staff

  ดูแลต้นทุน เจรจาต่อรองผู้ผลิต คัดเลือกผู้ผลิต จัดซื้อ ติดต่อลูกค้า ทำเอกสารต้นทุน เอกสารการขาย ติดต่อประสานงาน

  FCC (Thailand) Company Limited

  ชลบุรี

  25 ก.ค. 2560

       
 • เจ้าหน้าที่ธุรการ-บัญชี (ประจำสุขุมวิท 3)

  รับผิดชอบงานด้านเอกสารเกี่ยวกับด้านบัญชี-การเงินของบริษัทฯ ตรวจเช็คเอกสาร การเงินของงานระบบออนไลน์ของบริษัทฯ ประสานงานทั้งภายในและภายนอกทั้งหมดของบริษัทฯ จัดเก็บเอกสารของแผนการเงิน -บัญชีทั้งหมดให้เป็นไปตามนโยบาย

  มหาจักรดีเวลอปเมนท์ จำกัด

  กรุงเทพและปริมณฑล

  24 พ.ค. 2560

       
 • Customer Support Officer ประจำสำนักงานใหญ่ สมัครด้วยตนเองทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-15.00 น. ที่อาคารเอไอเอส 1 ชั้น 13

  • บันทึกและอัพเดทข้อมูลลูกค้า • ประสานงานและนัดหมายลูกค้าเพื่อติดตั้งอินเทอร์เน็ต • จัดทำรายงานและติดตามผลการดำเนินงานของ Sub Contract • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

  Advance Info Service Public Company Limited

  กรุงเทพมหานคร

  8 ก.พ. 2560

       
 • OVERSEA PURCHASING STAFF (JAPANESE)

  JVCKENWOOD Electronics (Thailand) Co., Ltd.

  ปทุมธานี

  27 ม.ค. 2560

       
 • พนักงานบริหารงานทั่วไป

  -1. ประสานงาน จัดหา และจองห้องประชุมตามที่มีการ Request 2. ประสานงานจัดส่ง Invitation ตามที่มีการ Request 3. รวบรวมและจัดทำสรุปการจัดส่ง Invitation และการจองห้องประชุมในแต่ละวัน 4. ประสานงานและติดตามผู้ทีเกี่ยวข้องสำหรับการประชุม 5. จัดเตรียม/พิมพ์เอกสารปร -6 ประสานงานและจัดทำ Help desk list ให้โคร

  BUSINESS SERVICES ALLIANCE CO.,LTD (PTT GROUP)

  กรุงเทพและปริมณฑล

  24 ม.ค. 2560

       
 • รับสมัคร ตำแหน่งจัดซื้อ เพื่อติดต่อจัดซื้อกับต่างประเทศ ค่ะ(ทำงานในเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น)

  รับสมัคร ตำแหน่งจัดซื้อ เพื่อติดต่อจัดซื้อกับต่างประเทศ ค่ะ(ทำงานในเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น) ใครสนใจอยากทำงานที่ญี่ปุ่นแบบยาวๆ สนใจรีบสมัครด่วนค่ะ! ทางบริษัทมีการอบรบและฝึกงานให้ตั้งแต่เริ่มต้นโดยจะทำการเรียนรู้งานในโรงงานประมาณสองปี หลังสองปีจะรับหน้าที่ผู้จัดซื้อที่ทำการติดต่อกับซัพพลายเออร์โดยตร

  Japan Techno Co., Ltd.

  ต่างประเทศ

  2 พ.ย. 2559

       
 • Japanese Coordinator

  ติดต่อประสานงาน แปลเอกสาร ประชุมทางโทรศัพท์ เป็นงานธุรการ ช่วยเหลือนายญี่ปุ่น สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N3-N2 จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  Innova Software Company Limited

  กรุงเทพมหานคร

  15 ต.ค. 2557

       
 • Purchasing & Logistics Officer

  Nihon Superior (Thailand) Co., Ltd.

  กรุงเทพและปริมณฑล

  15 ก.ค. 2557

       
 • พนักงานธุรการประสานงานต่างประเทศ

  • ลักษณะงาน รับงานจากลูกค้าที่มาติดต่อ, ทำเอกสารใบรับสินค้าชั่วคราว , ใบเสนอราคา , ใบแจ้งหนี้, ใบสั่งซื้อ

  Krasstec Company Limited

  กรุงเทพมหานคร

  15 ก.ค. 2557

       
 • Sales Admins. & Sales Coordinator (ธุรการฝ่ายขายและเจ้าหน้าที่ประสานงานการขาย)

  ด้านงานเอกสาร เช่น จัดทำใบเสนอราคาแทนพนักงานขาย (ในบางกรณี), เอกสารสัญญาหรือเอกสารอื่นๆ ระหว่างบริษัทกับลูกค้า - เก็บฐานข้อมูลลูกค้า และอื่นๆ ได้อย่างเป็นระบบ - วางระบบการจัดเก็บเอกสารรวมทั้งข้อมูลต่าง ๆ ของฝ่ายขาย เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลเป็นระบบ และ สะดวกในการค้นหาและนำไปใช้ - รับเรื่องและประสานงา

  Sumiden International Trading (Thailand) Co., Ltd.

  กรุงเทพและปริมณฑล

  21 เม.ย. 2557

       
 • Parts Control

  ควบคุม Parts ติตาม Parts ประสานกับ Vender อื่น ๆ

  Sharp Appliances (Thailand) Limited

  ฉะเชิงเทรา

  25 ก.พ. 2557

       
 • Purchase OVERSEA

  - Sourcing oversea suppliers for quotation, negotiate prices and delivery conditions. - Follow up the status of PO with vendors to ensure timely delivery and communicate the status of order within the company. - Support day-to-day operations in the office. - Inventory Management - Supplier Performan

  SEIKO PRECISION(Thailand) Co., Ltd.

  ปทุมธานี

  3 มิ.ย. 2556