ประเภทงาน
ประเภทธุรกิจ
สถานที่ปฏิบัติงาน
วันที่ลงประกาศ
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
สาขาวิชา
การศึกษา ที่อยู่
ประสบการณ์ เพศ
เงินเดือน
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
RESUME
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : วิศวกรสนาม, ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง 15 ก.พ. 2562
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 20,000  
  ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ
  ปวส.
  การก่อสร้าง
  วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
  29 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกรสนาม, ผู้ช่วยวิศวกร ประเภทคอนโดมิเนียม ชื่อโครงการเจคอนโดพระราม2
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : วิศวกรโยธา, Site Engineer 20 มิ.ย. 2561
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 18,000  
  ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  มัทยมศึกษาตอนปลาย
  วิทย์-คณิต
  โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทยื
  23 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกรสนาม (ฝึกงาน),
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : site engineer 6 ก.พ. 2561
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 23,000  
  ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  มัธยมศึกษาตอนปลาย
  -
  โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร
  28 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกสนาม
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : วิศวกรสำรวจ 23 ก.พ. 2560
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 27,500  
  ปริญญาตรี วิศวกรสำรวจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  มัธยมศึกษาตอนปลาย
  วิทย์-คณิต
  โรงเรียนขนอมพิทยา
  -514 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกรสำรวจ
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : วิศวกรโยธา 8 ม.ค. 2560
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 23,000  
  ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา มหวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
  ช่างโธยา
  มหวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
  27 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  Site Engneering
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : วิศวกรโยธา 22 พ.ย. 2559
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 22,000  
  ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน วิทยาลัยการชลประทาน สถาบันสมทบมหาลัยเกษตรศาสตร์
  26 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  ฝึกงาน
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : วิศวกรโยธา, site engineer, site office engineer 7 ก.ย. 2559
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 18,000  
  ม.ปลาย วิทย์-คณิต ลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์)
  ปริญญาตรี
  วิศวกรรมโยธา
  มหาวิทยาลัยนเรศวร
  25 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  นิสิตฝึกงาน, ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : วิศวกร 29 พ.ค. 2559
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 18,000  
  ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  อนุปริญญา
  ช่างก่อสร้าง
  วิทยาลัยเทคนิคเขาวง
  3 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ : 
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : Site Engineer, วิศวกรโยธา 10 พ.ค. 2559
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 18  
  ปริญญาตรี โยธา-ชลประทาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  27 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  Site Engineer,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : วิศวกรภาคสนาม 25 ก.พ. 2559
  จังหวัด :  ภาคเหนือ เงินเดือน : 25,000  
  ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี มหาวิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหรือ
  ปวช.
  ช่างก่อสร่าง
  วิยาลัยเทคนิกน่าน
  28 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกรภาคสนาม
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : site engineer, design engineer 3 ม.ค. 2559
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 19,000  
  ปริญญาตรี วิศวโยธา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  มัธยมปลาย
  วิทย์-คณิต
  โรงเรียนเสาไห้
  26 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักศึกษาฝึกงาน,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : Site engineer 22 พ.ค. 2558
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 17,000  
  ป.ตรี วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  ป.ว.ช
  ช่างก่อสร้าง
  วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
  29 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  Cso
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : วิศวกรโยธา 13 ธ.ค. 2557
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 25,000  
  ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  28 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกรโยธา
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : งานเกี่ยวกับ โยธา ออกเเบบ ควบคุม, Site Engineer 2 ส.ค. 2557
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 17  
  ปริญญาตรี วิศวะโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  มัทยมต้น-ปลาย
  วิท-คณิต
  บดินทรเดชา 1
  30 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : site engineer 2 พ.ค. 2557
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 18,000  
  ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  มัธยมศึกษา ปีที่6
  โรงเรียนกาฬสินธ์พิทยาสรรพ์
  29 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้ช่วยวิศวกร (ฝึกงา่น)
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : วิศวกรโยธาภาคสนาม, -, - 15 มี.ค. 2557
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 16,000  
  ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา มทร.ล้านนาภาคพายัพ เชียงใหม่
  -
  -
  -
  30 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  ครูแผนกช่างก่อสร้าง, -, -
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : โยธา วิศวกรสนาม, โยธา วิศวกร, โยธา วิศวกรสำรวจ 1 ก.ย. 2556
  จังหวัด :  ภาคกลาง เงินเดือน : 32,001  
  ปริญญาตรี โยธา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่
  มัธยมยมศึกษาปีที่ 6
  วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
  ร.ร.มหาวชิราวุธ สงขลา
  33 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  โยธา วิศวกร, โยธา Cost Engineer, โยธา วิศวกรโยธา
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : โยธา วิศวกร สนาม, โยธา วิศวกร, โยธา วิศวกรชลประทาน 9 ก.พ. 2556
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 35,000  
  ปริญญาตรี โยธา มหาวิทยาลัยสงขลานครนทร์ หาดใหญ่
  ม.6
  วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
  มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
  7 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  โยธา วิศวกร, วิศวกร ต้นทุน, โยธา วิศวกร
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : Civil engineer, site engineer, civil Design 27 พ.ย. 2555
  จังหวัด :  ภาคตะวันออก เงินเดือน : 18,250  
  ปริญญาตรี โยธา มหาลัยขอนแก่น
  ปวส.
  โยธา
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน(ขอนแก่น)
  21 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  นักศึกษาฝึกงาน, -, นักศึกษาฝึกงาน
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : วิศวกรโยธา 15 พ.ย. 2562
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 23,000  
  ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  25 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  Civil engineer