ประเภทงาน
ประเภทธุรกิจ
สถานที่ปฏิบัติงาน
วันที่ลงประกาศ
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
สาขาวิชา
การศึกษา ที่อยู่
ประสบการณ์ เพศ
เงินเดือน
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
RESUME
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : วิศวกรโยธา 15 พ.ค. 2558
  จังหวัด :  ปทุมธานี เงินเดือน : 30  
  ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา มทร.ล้านนาตาก
  ปวส.
  ช่างก่อสร้าง
  มทร.ล้านนาวิทยาเขต ภาคพายัพ
  33 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกรสนาม
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : วิศวกร 12 พ.ค. 2558
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 25,000  
  ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา มทร.รัตนโกสินทร์
  ปวส
  ก่อสร้าง
  มทร.ศรีวิชัย
  30 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ : 
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : Site Engineer 11 พ.ค. 2558
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 20,000  
  ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา/สำรวจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  ปวช
  ก่อสร้าง
  วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
  28 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ : 
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : วิศวกรโยธา 29 เม.ย. 2558
  จังหวัด :  ภาคตะวันออก เงินเดือน : 20,000  
  ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่
  ปวส.
  ช่างก่อสร้าง
  วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
  28 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ : 
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : Civil Engineer 12 ก.พ. 2558
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 25  
  ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  มัธยมศึกษาตอนปลาย
  วิทย์-คณิต
  โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ
  32 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  Civil Egineer
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : วิศวกรโยธา, ออกแบบ, ประมาณราคา 22 ม.ค. 2558
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 30,000  
  ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธาและการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  ปวช.
  ช่างก่อสร้าง
  วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
  29 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกรโยธา, ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : sale engineer, sale, civil engineer 26 พ.ย. 2557
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 19,000  
  ปริญาตรี โยธา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  8 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  , ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : site engineer 28 ต.ค. 2557
  จังหวัด :  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เงินเดือน : 30,000  
  ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนคร
  30 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  site engineer
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : ิวิศวกรโยธา, วิศวกรควบคุมงาน 14 ส.ค. 2557
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 20,000  
  ป.ตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
  ปวส
  เทคนิคก่อสร้าง
  เทคโนโลยีหมู่บ้านครู
  31 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้าช่างท่อรวบรวม,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : วิศวกรสนาม, วิศวกรประมาณราคา 8 ส.ค. 2557
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 25  
  ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยศรีปทุม
  มัธยมศึกษาตอนปลาย
  คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์
  โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี
  32 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกรสนาม, วิศวกรสนาม
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : วิศวกรโยธา 7 ส.ค. 2557
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 35,000  
  ปริญาตรี วิศวกรรมโยธา ม.เทคโนโลยีราชมงคล อิสาน ว.ขอนแก่น
  มัธยม
  วิทย์-คณิต
  รร.ภูผาม่าน
  29 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกรโยธา
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : Site engineer 30 ก.ค. 2557
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 18,000  
  ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  มัธยมศึกษา
  วิทย์-คณิต
  โรงเรียนกมลาไสย
  28 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้ช่วยวิศวกรควบคุมงาน
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : site engineer, office engineer 22 ก.ค. 2557
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 23,000  
  ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา ม.เทคโนฯพระจอมเกล้า พระนครเหนือ
  30 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : วิศวกรโยธา 15 พ.ค. 2557
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 23  
  ปริญญาตรี โยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
  21 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  หัวหน้าระบบช่างท่อรวบรวม
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : site engineer 11 พ.ค. 2557
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 24,000  
  ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
  31 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  site engineer
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : วิศวกรสนาม, วิศวกรประจำสำนักงาน 26 เม.ย. 2557
  จังหวัด :  ต่างประเทศ เงินเดือน : 20,000  
  ปริญญาตรี โยธา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  มัธยมศึกษา
  วิทย์-คณิต
  โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
  29 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : site engineer 3 เม.ย. 2557
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 0  
  ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  29 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  site engineer
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : วิศวกรสนาม 31 มี.ค. 2557
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 21,000  
  ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  ประกาศวิชาชีพ
  โยธา
  วิทยาลัยเทคนิคอุบล
  29 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกรสนาม
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : วิศวกรสนาม 31 มี.ค. 2557
  จังหวัด :  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เงินเดือน : 21,000  
  ปริญาตรี วิศวกรรโยธา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  ประกาศวิชาชีพ
  โยธา
  วิทยาลัยเทคนิคอุบล
  29 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกรสนาม
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : วิศวกรโยธา, วิศวกรสนาม , วิศวกรจัดซื้อ, วิศวกรควบคุมคุณภาพ, Sale engineer 2 มี.ค. 2557
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 35,000  
  ปริญาตีวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  32 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  QA&QC engineering, Office engineering,