ประเภทงาน
ประเภทธุรกิจ
สถานที่ปฏิบัติงาน
วันที่ลงประกาศ
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
สาขาวิชา
การศึกษา ที่อยู่
ประสบการณ์ เพศ
เงินเดือน
คำค้น
  คำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ปรากฎทุกคำ
 
RESUME
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : Civil Engineer, Structural Engineer, Cost Engineer 20 ส.ค. 2562
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 35,000  
  MSc Construction, Engineering and Infrastructure Engineering Asian Institute of TEchnology
  BSc
  Civil and Infrastructure Engineering
  Asian Institute of TEchnology
  26 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  Civil Engineer Trainee, Civil Engineer Trainee,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : Site Enginner, Sale Engineer, Consult engineer 20 มี.ค. 2562
  จังหวัด :  ต่างประเทศ เงินเดือน : 20,000  
  ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลุยอุบลราชธานี
  23 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  , ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : วิศวกรโยธา 2 ธ.ค. 2561
  จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน : 20,000  
  ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  26 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ : 
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : วิศวกรโยธา 26 พ.ค. 2561
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 23,000  
  ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  24 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกร
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : office engineer, site engineer 27 มี.ค. 2561
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 21,000  
  ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  มัธยมปลาย
  วิทย์ คณิต
  อนุกูลนารี
  27 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  office engineer, office engineer
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : Civil Enginner, Project Engineer, Facility Engineer 12 ม.ค. 2561
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 40,000  
  ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  33 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  Senior Civil Engineer, Civil Engineer (Environment & Facilities Department.), Civil Engineer
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : Site Engineer 6 พ.ย. 2560
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 18,000  
  ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  มัธยมศึกษาตอนปลาย
  วิทย์-คณิต
  โรงเรียนทุ่มสิมวิทยาคม
  26 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  Site Engineer
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : วิศกรโยธา 27 มิ.ย. 2560
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 20,000  
  ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  29 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  office engineer
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : site engineer, cad-Design 19 มี.ค. 2560
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 15,000  
  ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  ปริญญาตรี
  วิศวกรรมโยธา
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  25 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  -, -
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : วิศวกรโยธา, วิศวกรสนาม 23 ม.ค. 2560
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 18,000  
  ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  30 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  ผู้ช่วยวิศวกร/Past-Time,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : วิศวกรโยธา 23 ส.ค. 2559
  จังหวัด :  ชลบุรี เงินเดือน : 20,000  
  ปริญญาตรี วิศกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  25 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ : 
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : site engineer 5 มิ.ย. 2559
  จังหวัด :  ภาคตะวันออก เงินเดือน : 35,000  
  ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
  ปวส.
  ช่างก่อสร้าง
  วิทยาลัยเทคนิคเลย
  3 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  Asst project engineer
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : side engineer, ผู้ตรวจสอบ, เขียนแบบ 11 พ.ค. 2559
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 25,000  
  ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขต นนทบุรี
  อนุปริญญา
  เทคนิคการก่อสร้างและโยธา
  วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
  28 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  ควบคุมงาน, ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ, ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : วิศวกรรมโยธา, เขียนแบบโยธา 20 เม.ย. 2559
  จังหวัด :  ภาคตะวันออก เงินเดือน : 20,000  
  ป.ตรี โยธา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  26 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : วิศวกรโยธา 29 มี.ค. 2559
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 18,000  
  ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  27 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกรโครงการ
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : วิศวกรโยธา, วิศวกรออกแบบ 18 มี.ค. 2559
  จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร เงินเดือน : 18,000  
  ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธาและการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  ปวช.
  ช่างโยธา
  วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
  27 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  ช่างสำรวจ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : site engineer 9 ก.พ. 2559
  จังหวัด :  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เงินเดือน : 20,000  
  ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  ม.6
  วิทย์-คณิต
  โรงเรียนกู่สวนเเตงพิทยาคม
  26 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกรฝึกงาน
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : วิศวกรโยธา 15 ธ.ค. 2558
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 19,000  
  ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธาและการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  ปวช.
  ช่างก่อสร้าง
  วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
  28 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ : 
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : วิศวกรโยธา, วิศวกรโครงการ, วิศวกรสนาม 21 ต.ค. 2558
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 19,000  
  ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  27 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  วิศวกรโครงการ, ,
 • สมัครงานในตำแหน่ง  : วิศวกรสนาม 29 พ.ค. 2558
  จังหวัด :  กรุงเทพและปริมณฑล เงินเดือน : 20,000  
  ป.ตรี วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
  ปวส
  ช่างก่อสร้อง
  วิทยาลัยเทคนิคเลย
  30 ปี ตำแหน่งที่เคยทำ :  โฟร์แมน